или

Халява, приди!

Халява, приди!
Призовой фонд:
1 500 000 RUB
Даты проведения
16.11.2018 — 23.11.2018

Лотерея в честь Дня студента уже завершилась. А сессия еще впереди. Однако у победителей соревнования есть крупные денежные призы, поэтому они смогут купить диплом или открыть бизнес. С чем их и поздравляем!

А тем, кому на этот раз повезло меньше, желаем халявы. И она обязательно придет! Следите за акциями в казино Вулкан 24 и принимайте активное участие.

Результаты
Место Игрок Билет выигрыш
1 greg86*** 700364 500 000 RUB
2 45$fo*** 746186 300 000 RUB
3 rOsh8*** 728060 150 000 RUB
4 nikA&*** 718175 75 000 RUB
5 OOhu*** 703067 75 000 RUB
6 bili*** 710603 50 000 RUB
7 kit7*** 671261 50 000 RUB
8 airapieti***
693671
50 000 RUB  x2
9 9199*** 767921 25 000 RUB
10 sergey.se*** 742514 25 000 RUB
11 galt*** 703157 25 000 RUB
12 flima*** 694022 5 000 RUB
12 parshe*** 688634 5 000 RUB
12 Lepi*** 776111 5 000 RUB
12 gibrit1*** 666305 5 000 RUB
12 orlov_*** 742697 5 000 RUB
12 56*** 689426 5 000 RUB
12 artur.vaz*** 746681 5 000 RUB
12 10174*** 753665 5 000 RUB
12 vasya.shu***
716873
10 000 RUB  x2
12 slavik_kr***
683657
10 000 RUB  x2
12 zzzxxxccc*** 733202 5 000 RUB
12 nataliapi*** 676724 5 000 RUB
12 melehov***
744875
10 000 RUB  x2
12 obogodi*** 716246 5 000 RUB
12 maxosipov***
668927
10 000 RUB  x2
12 pahell77***
702803
10 000 RUB  x2
12 SEREGA-OX*** 757094 5 000 RUB
12 astafe*** 691778 5 000 RUB
12 mak***
717974
10 000 RUB  x2
12 516*** 721097 5 000 RUB
13 akd*** 701006 2 500 RUB
13 ip_saidas*** 746678 2 500 RUB
13 sergei220***
718121
5 000 RUB  x2
13 danuwk*** 720818 2 500 RUB
13 muraveyk*** 764774 2 500 RUB
13 i-am-artu***
757295
5 000 RUB  x2
13 ovanyan.m*** 763004 2 500 RUB
13 vova2*** 705989 2 500 RUB
13 ekaterina*** 683384 2 500 RUB
13 1252*** 761276 2 500 RUB
13 4634***
697514
5 000 RUB  x2
13 yakiluchi*** 778067 2 500 RUB
13 mr.narm*** 726662 2 500 RUB
13 lukaku1*** 707048 2 500 RUB
13 8852*** 745403 2 500 RUB
13 lima*** 774959 2 500 RUB
13 aha.gasa*** 742877 2 500 RUB
13 vadim1*** 762575 2 500 RUB
13 9335*** 765581 2 500 RUB
13 963896*** 729914 2 500 RUB
13 pione*** 693437 2 500 RUB
13 4690*** 777965 2 500 RUB
13 7086*** 726137 2 500 RUB
13 4559*** 778703 2 500 RUB
13 kioo***
758708
5 000 RUB  x2
13 m.brazhni*** 683165 2 500 RUB
13 1392*** 747716 2 500 RUB
13 nikola*** 668255 2 500 RUB
13 9410*** 733886 2 500 RUB
13 682*** 748100 2 500 RUB
13 voldyr***
751100
5 000 RUB  x2
13 slavikkvo*** 748190 2 500 RUB
13 eva.tai***
703061
5 000 RUB  x2
13 fa-ra*** 704075 2 500 RUB
13 ista*** 733313 2 500 RUB
13 1061***
737879
5 000 RUB  x2
13 qwe251***
671708
5 000 RUB  x2
13 8318***
668810
5 000 RUB  x2
13 kuzminaol*** 773084 2 500 RUB
13 shilaeff.*** 770081 2 500 RUB